ติดต่อเราศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
567 หมู่ 5 ตำบล หัวรอ อำเภอ เมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 
65000
โทร.055-322824-6

E-mail : rmsc2.phs@dmsc.mail.go.th