12  ต.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
19  ต.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
21  ต.ค. 2563
รายงานงบทดลองปีงบประมาณ 2563 เดือน ก.ย.63 (หลังปรับปรุงบัญชี)
21  ต.ค. 2563
รายงานงบทดลองปีงบประมาณ 2563 หลังปิดบัญชี
25  มี.ค. 2562
คู่มือแนะนำการให้บริการ ศวก.ที่2 พิษณุโลก

Calendar

Poll

Stats

Brand