ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
27  ก.ย. 2564
การพัฒนา อสม. นักวิทย์ ฯ เพื่อตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยตนเอง โดยใช้ชุดตรวจ ATK ในเขตสุขภาพที่ 2
27  ก.ย. 2564
ความสำเร็จการอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง แก่ อสม. นักวิทย์ ฯ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในเขตสุขภาพที่ 2
27  ก.ย. 2564
ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหิดล จังหวัดพิษณุโลก
27  ก.ย. 2564
การอบรมและฝึกปฎิบัติภาคสนาม การตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง โดยชุด ATKแก่ อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน และประชาชน จังหวัดตาก
15  ต.ค. 2564
รายงานงบทดลองปีงบประมาณ 2564 เดือน ก.ย.64
7  ต.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสี
5  ต.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสี
29  ก.ย. 2564
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสี

Calendar

Poll

Stats

Brand
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก