31  ก.ค. 2562
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ)
15  ส.ค. 2562
รายงานงบทดลองปีงบประมาณ 2562 เดือน ก.ค.62
29  พ.ค. 2562
แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 2561
23  ก.ค. 2562
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
16  พ.ค. 2562
แบบรับตัวอย่างอาหาร

Calendar

Poll

Stats

Brand

คลังความรู้